درخواست نوبت ویزیت

از طریق فرم زیر نوبت اینترنتی دریافت نمایید

قبل از نوبت گیری حتما شرح حال خود را از طریق فرم تکمیل کنید. از معاینه بیمارانی که فرم شرح حال و ویزیت را تکمیل نکنند معذوریم.

بارگذاری...

روش های درمان ستون فقرات را با کلینیک دکتر اسحاقی تجربه کنید.